Základy práce s grafickým tabletem


Nejjednodušším programem pro tvorbu vlastních obrázků je program Malování, který je součástí OS Windows. Naším úkolem bylo nakreslit obrázek domečku z pohádek "O pejskovi a kočičce". K dyspozici byly základní grafické nástroje: tužka, obdélník, elipsa, plechovka.Druhým úkolem bylo tentýž obrázek na grafickém tabletu v programu ArtRage.
Třetím úkolem bylo dokreslit obrázek mostu v programu Kreslení pro děti:
Posledním úkolem bylo dokreslení a vybarvení vlastního libovolného obrázku. 

Opět jsme použili program Art Rage:
Kreslení s grafickým tabletem nebylo težké, ale doufam že se k němu vracet nebudem :-)


www.kamenka.cz
banner