Dalším výtvarným tématem bylo malování ozdobných broučků v programu ArtRage

Brouk 1


Brouk 2


Brouk 3


Brouk 4


Dalším úkolem bylo spojit všchny 4 obrázky brouků dohromady. Spojování jsem prováděl v programu Paint.NET.

Parta broukůwww.kamenka.cz
banner