Obsahem této části mého školního webu jsou práce vytvořené v rámci předmětu počítačová grafika. U každé práce je uvedeno stručné zadání a hlavní úkol práce. dále jsou uvedeny zjednodušený postup a ukázky mé práce. Nakonec je uveeno moje stručné hodnocení jednak zadaného tématu a jednak mé vytvořené práce.

Lekce_8 - výtvarná práce "Brouci, brouci, broučci"
Lekce_7 - výtvarná práce "Stromy kam se podíváš"
Lekce_6 - výtvarná práce "Města Orientu"
Lekce_5 - výtvarná práce s grafickým tabletem
Lekce_4 - úvodní seznámení s grafickým tabletem
Lekce_3 - Najdi 5 rozdílů! aneb hádanky z koláží našeho města
Lekce_2 - tvorba koláží z fotografií
Lekce_1 - jednoduché upravy fotografií


www.kamenka.cz
banner