Wikepage je software podle wiki standardu s použitím PHP bez databáze.

Značkovací jazyk

 • Jedna * před řádkem označuje seznam.
 • Jeden ! před řádkem označuje <h1> - velký nadpis
 • Dva !! před řádkem označují <h2> - střední nadpis
 • Tři !!! před řádkem označují <h3> - malý nadpis
 • Dvě * před a za slovem nebo frází označují tučné
 • Dvě _ před a za slovem nebo frází označují podtržené
 • Dvě ' před a za slovem nebo frází označují kurzívu
 • Dvě : před a za slovem nebo frází označují text v rámečku


Klikněte na odkaz Editace nahoře na stránce a zobrazte si zdrojový kód.

Odkazy

 • Wikepage používá tento typ Wiki_slova pro vnitřní odkazy, kde podtržítko '_' nahrazuje mezeru. Novou stránku vytvoříte zadáním názvu např. Slovo a uložením jako odkaz. Použitím odkazu se vytvoří nová prázdná stránka.
 • Pokud chcete odkazovat někam ven, napište adresu URL jako http://www.wikepage.org/ outlink a pokud bude platná, bude klikatelná.
 • Lepší vzhled externích odkazů zajistíte jejich pojmenováním, zde je například externí odkaz jako tento outlink, nebo pro statickou stránku jako tato.
 • Pokud vložíte mezi hranaté závorky URL obrázku, zobrazí se na stránce.
 • Můžete použít názvy souborů obrázků v adresáři data/file, například:, ale pokud chcete aby byl obrázek zároveň odkazem, vložte: .

P.S.: Nemůžete linkovat externí, pouze interně uložené obrázky.

Speciální stránky

 • Informace na stránce [Poslední_změny] jsou vytvořeny vložením < lastchanges > (bez mezer) do zdrojového kódu stránky.
 • Informace na stránce [Hledání] page jsou vytvořeny podobně vložením < search >.
 • Informace [Všechny_stránky]... vložte < allpages >.
 • Pokud chcete vložit administrační sekci do některé z jiných stránek, zapište < admin >, podobně jako v příkladech výše.

Systém proměnných

Wikepage obsahuje sadu příkazů. Zde jsou tři z nich:

 • Proměnná lng: Musí být vložena jako dvoupísmenná zkratka jazyka, např. "en" pro angličtinu nebo "cs" pro češtinu. Použití (na kterékoliv stránce): English, .
 • Proměnná rss: "yes" pro RSS výstup posledních změn stránek a "blog" pro RSS výstup záznamů blogu. Použití: [rss=blog|RSS výstup blogu],
 • Proměnná file: Použita pro odkaz na soubor v adresáři data/files. Použití Informace o souboru .

Systém vzorů (template)

Pokud chcete pro některé stránky použít odlišný styl, můžete využít systém vzorů. Například používáte systém 2006.2a s tématem s názvem "2006.2", kde je obsažen soubor "index.html", což je základní vzor pro všechny stránky. Pokud vytvoříte jiný vzor, nazvěte jej "index2.html" a vložte do adresáře téma 2006.2. Jestliže chcete zobrazit například stránku "Hledání" s novým vzorem, použijte jeho název v odkazu: Search.

Tabulky

Wikepage podporuje tvorbu tabulek. Okraj řádku tabulky označíte vložením 4 svislých čárek (|), každý sloupec oddělují 2 čárky (|) a pro ukončení použijte opět 4 čárky (|). To je vše! Příklad vidíte pod tímto odstavcem.

WebOdkaz
Cyrocom Homepagehttp://www.cyrocom.com/ outlink
SBLisesivdin Homepagehttp://www.cyrocom.com/sblisesivdin outlink


Barvy

Obarvení textu: Začněte 2 křížky (#), vložte název barvy a opět 2 křížky, pal napište text, který má být obarven, a ukončete 2 křížky. Názvy barev jsou shodné jako pro tag font v HTML. Základní jsou Black, Silver, Gray, Maroon, Red, Purple, Fuchsia, Green, Lime, Olive, Yellow, Navy, Blue, Teal, Aqua a White, nebo můžete použít RGB kód jako např. #FF9900.
Příklad modrého textu. Klikněte na Editaci pro zobrazení zdroje.


www.kamenka.cz
banner